Terug naar de kennisbank

Langer en prettiger thuis wonen met Rosetta?

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Ondersteunende technologie voor mensen met dementie en hun verzorgers

Het Europese Rosetta-project is in juni 2009 gestart en heeft tot doel ondersteunende technologie voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers te ontwikkelen en te evalueren. In Rosetta worden drie onderdelen geïntegreerd: een elektronische assistent om mensen met dementie in hun dagelijks functioneren te ondersteunen, een signaleringssysteem voor veranderingen in gedrag en een valdetectiesysteem. In dit artikel wordt het Rosetta-systeem toegelicht en worden eerste ervaringen met de installatie en het gebruik besproken.

ACHTERGROND
De meeste mensen met dementie willen graag zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde huis blijven wonen. Ook het overheidsbeleid is hierop gericht. Om dit mogelijk te maken is effectieve en efficiënte zorg en ondersteuning in de thuissituatie nodig. De druk op zorg- en welzijnsvoorzieningen zal in de komende decennia aanzienlijk toenemen vanwege de verwachte groei van het aantal mensen met dementie [1,2]. In Nederland zijn er in 2011 243.000 mensen met dementie en dit aantal zal de komende decennia stijgen tot ruim een half miljoen mensen in 2040. Het betreft hier niet alleen ouderen met dementie, ook op jongere leeftijd kan de ziekte ontstaan. Op dit moment hebben in ons land zo’n 12.000 mensen jonger dan 65 jaar de ziekte [1]. Omdat het beschikbare zorgpersoneel de komende jaren relatief terugloopt en de zorglast in toenemende mate op de schouders van de familie terecht zal komen, is duidelijk dat er een noodzaak is voor alternatieve en meer efficiënte manieren om thuiswonende mensen met dementie, hun mantelzorgers en professionals te ondersteunen. Het Europese Rosetta-project (2009-2012, zie kader) beoogt hieraan bij te dragen door ondersteunende technologie te ontwikkelen met een drieledig doel: thuiswonende mensen met dementie meer zelfstandigheid, gevoel van veiligheid en kwaliteit van leven te laten ervaren, de ervaren belasting van mantelzorgers te verminderen en hun kwaliteit van leven te verbeteren, en bij te dragen aan de arbeidssatisfactie van professionele hulpverleners.

Auteurs: Dr. F.J.M. (Franka) Meiland1 , senior onderzoeker; drs. T. (Tessa) Overmars-Marx2 , onderzoeker; M. (Mirjam) van Blanken3 , staffunctionaris; Ir. I.N.W. (Igor) Stalpers-Croeze4 , manager Research & Development; dr. M.E. (Marike) de Boer1 , senior onderzoeker; drs. P.W.G. (Peter) Ebben5 , research engineer; drs. B.J.J. (Bart) Hattink, onderzoeker6 ; prof.dr. C.M.P.M. (Cees) Hertogh1 , hoogleraar; drs. J. ( Johan) van der Leeuw2 , senior medewerker; dr. I.P. (Irek) Karkowski7 , projectleider Rosetta; prof.dr. R.M. (Rose-Marie) Dröes1 , hoogleraar 1. EMGO+/VU medisch centrum Amsterdam; 2. Vilans, Utrecht; 3. Zorgpalet Baarn-Soest; 4. Avics, Westerbroek; 5. Novay, Enschede; 6. VU medisch centrum; 7. TNO Den Haag

Lees meer in de PDF