Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Adviesrapport opleidingen technische installatiebranche

Dit artikel is een samenvatting van het ‘WOI/TVVL-adviesrapport opleidingen in de technische installatiebranche’, uit 2010. Het rapport gaat in op vragen zoals:-Wat vindt de installatiebranche van de kwaliteit van onderwijs in de sector?- Maakt de branche wel duidelijk aan welke onderwijsinhoud er behoefte is? Hoe actief zijn werkgevers eigenlijk op dit gebied richting onderwijs?- Hoe actief zijn werkgevers bezig om technische kennis binnen de eigen onderneming te ontwikkelen en is er aandacht voor zaken als ‘learning on the job’?- Welke (financiële) prikkels in de onderwijswereld bepalen de keuzes voor de onderwijsinhoud?De werkgroep die het rapport heeft opgesteld was branchebreed vertegenwoordigd, vanuit onder andere de advieswereld, de installatiewereld, opleidingsinstituten op wo-, post-hbo-, hbo- en post-mbo-niveau en vanuit OTIB, zowel binnen het reguliere onderwijs (door de overheid bekostigd) als daarbuiten. Het volledige rapport is te downloaden via: http://www.tvvl.nl/website/kennisnet/ publicaties/publicaties-derden/wmc-rapport
 

Werkgevers veronderstellen vaak dat zij medewerkers goed ontwikkelen door ze (uitsluitend) naar externe opleidingen te sturen. Ze gaan in dat geval voorbij aan het feit dat het ontwikkelen van mensen intern ook veel aandacht vraagt in de vorm van coaching, begeleiding, ‘learning on the job’, en dat het echt ontwikkelen van mensen veel meer vraagt dan het naar de schoolbanken sturen.Een op onderzoek gebaseerde uitspraak formuleert dit als volgt: ‘Op dit moment hebben schoolverlaters 10 tot 15% van de benodigde installatietechnische kennis en vaardigheden opgedaan. De overige kennis en vaardigheden doen zij na de schoolperiode op, hetzij door middel van externe cursussen (3035%) hetzij in de bedrijven zelf (4560%), door learning on the job.’ Dit betekent dat het volgen van een cursus weliswaar een goede en vaak essentile basis kan leggen, maar het werkelijke leren, het omturnen van cursusinformatie naar toepasbare kennis, pas gaat plaatsvinden in de praktijk. Daarvoor is een goede leeromgeving op het werk noodzakelijk, die door de werkgever zelf bewust en actief gecreerd moet worden.

Auteur: Drs.ir. P.M.D. (Martijn) Kruijsse, redactieraad TVVL Magazine
 

Lees meer in de PDF