Terug naar de kennisbank

Koppeling uitvoeringskennis en ontwerpkennis

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Het Actieve Dak als onderzoeksgebied

De bouwsector is fors in beweging. Nieuwe zakelijkheid en gewijzigde verhoudingen in combinatie met een nieuwe manier van werken, klantgericht denken, innovatie en automatisering moeten er toe leiden, dat de bouwkosten met 20 tot 25 procent omlaag gaan, aldus de voorzitter van de Regieraad voor de bouwsector. Het ‘lerend vermogen’ van de bouw staat daarbij centraal. [10] Bouwbedrijven staan hierbij voor een flinke uitdaging. Aandacht voor klanten, maatschappelijke acceptatie, een professionele interne bedrijfsvoering en last but not least de bedrijfsresultaten, dienen voortdurend met elkaar in balans te zijn. Om op de langere termijn succesvol te zijn en te blijven wordt het ‘lerend vermogen’ van organisaties steeds belangrijker. Ook binnen de architectenbranche zijn er forse discussies over veranderende positie, kennis en kunde van de architect in dit geheel. [24]

Deels wordt de Nieuwe Zakelijkheid gestuurd door de terugkerende kritiek op de kwaliteit van de opgeleverde gebouwen. Het meest recente onderzoek over de faalkosten over de gehele bouwkolom (architecten, aannemers, klussenbedrijven, installateurs en afbouwers), door USP Marketing Consultancy (USP oktober 2005), geeft ten opzichte van 2001 (7,7 % van de omzet) een stijging te zien naar 10,3 % van de totale omzet. Het EIB schat het bouwvolume (B&U en GWW) op € 48,4 miljard. Dit zou betekenen dat ongeveer € 5 miljard door faalkosten wordt verspild. Er worden verschillende oorzaken gesignaleerd binnen het onderzoek. Onvoldoende voorbereiding van het werk, met als gevolg veel technische aanpassingen en veranderingen tijdens de uitvoering.

Auteurs:  ir. E.M.C.J. Quanjel*, prof.ir. W. Zeiler**, ir. W. Borsboom*** en ir. C. Geurts

Lees meer in de PDF