Terug naar de kennisbank

Klimaatscenarios in gebouwsimulatie- programmas

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Eerste gebruikservaringen

Bij het ontwerpen van gebouwen wordt gebruik gemaakt van gebouwsimulatieprogramma’s om prestaties op het gebied van comfort en energiegebruik te voorspellen. Het buitenklimaat wordt in deze simulaties meestal gerepresenteerd door klimaatbestanden met uurlijkse waarden voor de weergegevens. Tot op heden werden hiervoor de historische gegevens van De Bilt gebruikt van het jaar 1964-1965, omdat dit werd gezien als een gemiddeld jaar met voldoende extremen. De vraag rees of dit bestand na 40 jaar nog geschikt is om te gebruiken. Een NENcommissie is vervolgens gaan werken aan nieuwe referentiebestanden, gebaseerd op gemeten weergegevens van de laatste 20 jaar, 1986 tot 2005 [1]. Het resultaat, vastgelegd in de ontwerpnorm NEN 5060:2008, bevat vier verschillende referentiejaren voor verschillende toepassingen.

De vier referentiejaren van NEN 5060:2008 (ontw.) representeren het klimaat op dit moment. Bij het ontwerpen van gebouwinstallaties gaan adviseurs er echter vanuit dat het systeem 15 tot 30 jaar zal blijven functioneren [2]. De verwachte levensduur van de gebouwconstructie is nog langer. Ontwerpbeslissingen worden gebaseerd op gegevens uit het verleden, maar de condities kunnen veranderen in de toekomst. Als de gebruikscondities afwijken van de ontwerpcondities, bestaat het gevaar dat het gebouw en de installatie niet meer kunnen voldoen aan de verwachtingen. Het vermogen van een gebouw of gebouwconcept om aan de gewenste prestatieeisen te voldoen, ook als de gebruikscondities verschillen van de ontwerpcondities, wordt de “robuustheid” genoemd. Om een indruk te krijgen van de toekomstige gebouwprestaties en dus van de robuustheid, zijn daarom toekomstige klimaatjaren gemaakt voor gebruik met het gebouwsimulatieprogramma VA114 [12]. Deze zijn gebaseerd op NEN 5060:2008 (ontw.) en de toekomstige klimaatscenario’s van het KNMI. In dit artikel wordt beschreven op welke manier deze bestanden tot stand zijn gekomen en de eerste ervaringen met het gebruik ervan worden toegelicht aan de hand van een case studie. De invloed van het veranderende klimaat op het energiegebruik en het comfort van een veel gebruikt klimatiseringsconcept, topkoeling, wordt gedemonstreerd.

Auteurs: mw. J. Evers*, C. Struck*, prof.dr.ir. J. Hensen*, A. Wijsman**, ir. W. Plokker** en R. van Herpen

Lees verder PDF.