Terug naar de kennisbank

Klimaatinstallatiecheck.nl maakt samenhang tussen gevel en installatie inzichtelijk

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Bij het ontwerp van een klimaatinstallatie is een opdrachtgever vaak afhankelijk van de expertise van adviseurs en architecten. De complexe samenhang tussen de systeemeigenschappen van
de installatie aan de ene kant en de eigenschappen van de gevel aan de andere kant is moeilijk te doorgronden. Hierdoor heeft een opdrachtgever vaak onvoldoende informatie om zelf een
weloverwogen conceptkeuze te maken en hiermee te sturen in het conceptueel gebouwontwerp.

Door de TVVL Expertgroep Klimaattechniek is het initiatief genomen om deze samenhang middels een hulpmiddel inzichtelijk te maken. Samen met Binnenklimaat Nederland is dit jaar een
traject gestart om een tool te ontwikkelen waarmee eenvoudig kan worden gecontroleerd of er, met een specifieke combinatie van gevelconfiguratie en installatieconcept, aan de beoogde prestaties
kan worden voldaan. De realisatie van de tool ligt in handen van Renor.