Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Optimale parameters van de schil 

Er leiden verschillende wegen naar energieneutraal, zero-energie of zelfs duurzame energie producerende gebouwen. En van deze wegen is het gebruik van klimaat adaptieve gevels (zogenaamd Cabs: Climate Adaptive Building Shells). Van de hierin gebruikte materialen kunnen de thermische en optische eigenschappen op ieder moment aangepast worden aan de buiten- en binnenklimaatomstandigheden. Zo is een optimaal binnenklimaat realiseerbaar bij een minimaal energiegebruik. Een voorbeeld van Cabs is het gebruik van smart glas, waarvan de transparantie dynamisch aangepast kan worden.

Dit artikel behandelt de mogelijkheden voor energiebesparing door het gebruik van klimaat adaptieve kassen gekoppeld aan een inverse controle strategie. Bij een dergelijke strategie worden niet de verwarmings, ventilatie en koelinstallaties geregeld op basis van een schil met vaste eigenschappen, maar worden de thermische en optische eigenschappen van de schil direct geregeld (zie ook [1,2,3]).Energiebesparing in de glastuinbouwsector is zeer belangrijk omdat deze sector bijna 10% van het totale gasverbruik in Nederland voor zijn rekening neemt. In 2020 moeten nieuwe kassen klimaatneutraal zijn in de zin dat ze minder primaire energie moeten gebruiken op jaarbasis dan ze zelf aan duurzame energie kunnen produceren. De gehele sector zou klimaatneutraal moeten zijn in 2050. Veel ontwikkelingen, zoals beter isolerend glas, hoog rendement verlichting en installaties hebben al plaats gevonden en geleid tot substantile energiebesparing. Een voorbeeld daarvan is de toepassing van gesloten kassen, zonder natuurlijke ventilatie. Vochtigheidscontrole vindt plaats via mechanische koeling, waardoor warmteterugwinning en koppeling aan energieopslag in de grond mogelijk wordt. Desondanks is klimaatneutraliteit nog ver weg. Tot nu toe wordt de kassenschil aangepast door het gebruik van te openen ramen en het gebruik van thermische en lichtschermen. De vraag is of grotere energiebesparingen bereikt kunnen worden door de schil volledig dynamisch te maken.

Auteur(s): Ir. A.C. (Arie) Taal*, dr. L.C.M. (Laure) Itard*,***De Haagse Hogeschool, lectoraat Energie en de Gebouwde Omgeving **TU Delft, Onderzoeksinstituut OTB

Lees meer in de PDF