Terug naar de kennisbank

'Kilometers elektriciteitsleiding op de schroothoop. Zonde

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Nederland moet in 2050 een volledig circulaire economie hebben. Elphi Nelissen, hoogleraar Building
Sustainability aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), is voorzitter van het transitieteam
Circulaire Bouweconomie. Dat team legt het organisatorische fundament voor dit ambitieuze plan. Dan gaat het over technische bouwstenen, zoals hoe een materialenpaspoort er uit moet komen te zien, maar zeker ook over maatschappelijke inbedding. En juist daar lijkt de grootste uitdaging in te zitten. “Het is nu niet het juiste moment om een brede bewustwordingscampagne op te zetten.”

Aan een inspirerende werkomgeving ontbreekt het Elphi Nelissen niet. De TU/e is met een serieuze
vergroeningsoperatie bezig. Inmiddels zijn al vier gebouwen op de campus ‘van het aardgas af’ en
voorziet een universiteitsbrede wko-installatie het universitaire vastgoed van duurzame warmte en
koude. De fotograaf laat Nelissen poseren voor het Atlas-gebouw, de nieuwste parel aan de duurzame ketting van de universiteit.

Lees meer in de PDF