Terug naar de kennisbank

Katalytische oxidatie van houtrook voor kachels

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Houtrook bevat een complex aan organische verbindingen die potentieel schadelijk of hinderlijk zijn. In aanvulling op het optimaliseren van de verbranding kunnen
organische verbindingen katalytisch worden na verbrand. Omdat conventionele katalysatoren niet zonder meer kunnen worden ingezet is de ABCAT (After Burning
Catalyst) voor dit toepassingsgebied ontwikkeld. Te plaatsen in de kachel of in de kachelpijp. Dit artikel beschrijft achtergronden van het ontwerp van een robuuste
volledig metalen heterogene katalysator die breed kan worden ingezet bij met stof belaste afgassen. De uitdaging was om een gebruiksvriendelijk systeem te
ontwikkelen met een optimale katalytische oxidatie bij een laag drukverlies en relatieve lage kosten. Bij het ontwerp van deze houtrookfilter met katalysator
als retrofitsysteem of geïntegreerd in kachels wordt gestreefd naar een optimale oxidatie van de houtrook en daarmee een minimale belasting voor gezondheid en
milieu.