Terug naar de kennisbank

ISSO-publicatie 24 Installatiegeluid volledig herzien

ISSO-publicatie 24 is volledig herzien. De nieuwe publicatie is bedoeld voor installateurs en installatieadviseurs en kan dienen als lesmateriaal voor de diverse installatietechnische opleidingen (vanaf MBO-4 niveau en hoger). Het doel van de publicatie is om inzicht te verschaffen in de geluid- en trillingproductie van installatiecomponenten en -systemen en de mogelijke geluid- en trillingproblemen die zich in de praktijk kunnen voordoen alsmede de mogelijke voorzieningen ter voorkoming van geluidproblemen achteraf. De nieuwe ISSO-24: 2019 (bijna 30 jaar later) gaat dieper en uitgebreider in op de voor een goed begrip noodzakelijke basiskennis en wet- en regelgeving, en behandelt de meest voorkomende installaties binnen de kleine utiliteitbouw en (decentrale) installaties binnen schoolgebouwen. Tevens wordt ingegaan op de geluid- en trillingaspecten bij liftinstallaties. De nieuwe ruim 300 pagina's tellende ISSOpublicatie 24: een korte bespreking van de inhoud van de hoofdstukken.

De bestaande ISSO-publicatie 24 uit 1990 (zie Foto 1) betreft in algemene zin ‘Ontwerpaanbevelingen en grondslagen voor geluidberekeningen in gebouwen met luchttechnische installaties’ en is als zodanig al behoorlijk gedateerd. Internationaal worden inmiddels een aantal grootheden/begrippen anders aangeduid (NEN 1070 betreft woningbouw, norm is niet wettelijk. Wettelijk is wel het Bouwbesluit met LI,A;k =30 dB voor woningen en 35 dB voor onderwijsgebouwen, geluidisolatie Ilu wordt Dn,T,A etc.).
 

Lees verder in PDF

Auteur: Ing. Jan Buijs, Peutz