Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

ISSO ontwikkelt al bijna 40 jaar in opdracht van en in dialoog met de installatiesector kennis voor gebruik in het beroepenveld van de installatietechniek. Het meest bekend zijn de ISSO-publicaties en de zakboekjes, de ISSO-kleintjes. De sector is gebaat bij gevalideerde en goed toegankelijke kennis die de kwaliteit van installaties (en te verwachten prestaties) inzichtelijk maakt. Met de komst van digitale producten en diensten, zoals o.a. ISSO-digitaal en de Kenniskaarten vindt kennis en kunde steeds beter zijn weg in het reguliere en bijscholingsonderwijs. Dit artikel schetst hoe ISSO zich beweegt in het Nederlandse onderwijsveld en gaat in op de constateringen uit het rapport De noodzaak van kwaliteit en kennis in de installatiesector, opgesteld door de werkgroep Moedercurriculum (WMC).

In relatie tot het installatietechnische onderwijs vindt ISSO het haar primaire taak om door de sector gevalideerde en vastgelegde kennis toegankelijk te maken. Als startpunt van dit proces worden meestal de ISSOpublicaties gebruikt. De sector ziet deze referentiedocumenten als normstellende technische richtlijn voor het kwalitatief goed ontwerpen, realiseren en beheren van installaties. Financiering voor de ontwikkeling van deze referentiedocumenten geschiedt doorgaans door breed opererende sectororganisaties als UnetoVNI, PIT, OTIB en TVVL. Afhankelijk van het thema vullen sectorspecifieke organisaties dit meestal aan met bijdragen.In de afgelopen jaren is er een schat aan kennis en kunde verzameld in ISSOpublicaties. Met name voor de duurzame energie en installatietechniek is deze, met steun van OTIB, in diverse leergangen ontsloten, zodat opleiders met goed cursusmateriaal werknemers kunnen opleiden. Daarnaast zijn op initiatief van OTIB voor diverse van deze cursussen CITOexamens opgesteld. Een stap die nog gezet kan worden is het samen met mbo, en hboinstellingen samenstellen van lesmateriaal gebaseerd op selecties uit het materiaal van de leergangen. Ook kan het cursorische J.I.Taanbod (justintime) worden gebruikt voor snelle verdieping in de laatste leerjaren en/of stageperiodes.

Auteur(s): M. (Marco) Hofman, projectcordinator ISSO; J. (Jan) Cromwijk, projectcordinator ISSO & projectsecretaris BuildUpSkillsNL namens OTIB

Lees meer in de PDF