Terug naar de kennisbank

Is uw organisatie al toe aan een prestatiecontract?

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Is mijn organisatie al toe aan een prestatiecontract? Zowel opdrachtgevers als uitvoerende partijen moeten zichzelf die vraag stellen alvorens zo’n contract af te sluiten. De opdrachtgever zal een goed beeld moeten hebben van het technisch beheer en onderhoud in de vorm van goede analyses, rapportages, meldingen, energiegebruiken, klanttevredenheidsonderzoeken etc. Van de uitvoerende partij wordt transparantie in werkzaamheden en kosten gevraagd. Basisvoorwaarden zijn vertrouwen, transparantie en samenwerking. De adviseur kan als onafhankelijk mediator optreden. Enerzijds door deze basisvoorwaarden vooraf te toetsen en anderzijds door gedurende de looptijd van het contract, kritisch, objectief en met kennis van zaken de samenwerking te monitoren. Kortom, een prestatiecontract is: ‘zeggen wat je doet, maar vooral doen wat je zegt…’
 

Uit een onderzoek in 2008 naar de Nederlandse facility management markt, blijkt dat jaarlijks ongeveer €5 miljard wordt uitgegeven aan het technisch beheer en onderhoud van gebouwen en gebouwgebonden installaties. Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat dit voor 67% is uitbesteed aan installateurs en/of aannemers in de vorm van onderhoudscontracten. De verwachting is dat dit percentage zal blijven groeien (de prognose voor 2013 was 76%) [1].Een optimale inrichting van het technisch beheer en onderhoud met duidelijke afspraken met de onderhoudspartij, kan leiden tot een kostenbesparing op het gebied van dit beheer, maar ook op het gebied van energie en beheerskosten. Momenteel zijn de meeste onderhoudscontracten afgesloten in de vorm van inspanningscontracten. Deze contracten zijn met name gericht op de uitvoering van de werkzaamheden. Er wordt niet gekeken naar het functioneren van bijvoorbeeld de installaties. Recent onderzoek door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (voorheen AgentschapNL) toont aan dat door de toepassing van een prestatiecontract, waarin duidelijke afspraken worden gemaakt over onderhoud, energie en andere aspecten, een besparing kan worden gerealiseerd van circa 20% op de kosten en 35% op CO2 [2].Duidelijke afspraken die worden vastgelegd in een prestatiecontract kunnen inderdaad leiden tot een besparing op de exploitatiekosten van uw gebouw op de lange termijn. Maar is uw organisatie wel echt klaar voor een prestatiecontract? Dit artikel gaat nader in op de stappen die resulteren in optimaal beheer en onderhoud van uw organisatie, de typen onderhoudscontracten en de vraag welk onderhoudscontract past bij uw organisatie.
 

Auteurs(s): Ir. P.E.R.  (Rinto) Dusée, technisch consultant Energie bij WHC (Weerdenburg Huisvesting Consultants) b.v.
 

Lees meer in de PDF