Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Bestaande bouw en BIM

Nu innovatie van levensbelang is geworden, is de techniek van laserscanning een welkome aanvulling in de bouwsector. De aansluiting van deze techniek bij de BIM-werkmethodiek is een logische ontwikkeling. Dit dankzij het brede en veelzijdige toepassingsgebied. De ervaring en het vertrouwen die zijn opgebouwd in andere sectoren, zullen naar verwachting een gunstig effect hebben en zorgen voor een snelle integratie en acceptatie. Het leergeld is reeds betaald.

We leven in een wereld waarin innovatie en snelle technologische ontwikkelingen op brede schaal voorwaarden zijn geworden om succesvol te kunnen opereren of zelfs te kunnen overleven. Voor een deel wordt onze motivatie ingegeven door het huidige economische klimaat. Maar ook factoren als een steeds kleiner wordende wereld, de steeds groter wordende vijver waarin we vissen en mogelijkheden tot de wereldwijde inzet van personeel liggen hieraan ten grondslag. We zien dit meestal als gezonde concurrentie die ons scherp houdt en dwingt om de vinger aan de pols te houden bij onze eigen manier van werken. Het is bittere noodzaak om het eigen economisch perspectief gezond te houden. Het tempo waarin op dit moment de toepassing van BIM vaste voet aan de grond krijgt bij het ontwerpen van gebouwen en gebouwinstallaties, is typerend. Kritische geluiden over BIM van nog geen jaar geleden. zoals te duur, ingewikkeld, grote impact op bedrijfsprocessen. worden nu eerder gezien als een zinvolle investering, uitdagend en een logisch gevolg van. Aan de kant van de opdrachtgevers vindt een verschuiving plaats van vraag naar voorschrift. BIM wordt volwassener, met een eigen specifieke kwaliteitsborging door de ontwikkeling van industriestandaarden en certificering op een internationaal niveau. 

Auteur(s): E. (Eric) Borst, Senior Design Engineer, CAE/CAD Specialist, Market Manager Laserscanning, Industry, Energy and Mining, Royal HaskoningDHV

Lees meer in de PDF