Terug naar de kennisbank

Is het mogelijk om WKO-systemen te leren begrijpen met een computerspel?

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Omdat gebouwen minder energie moeten gebruiken dienen klimaatinstallaties een hoge efficiëntie te hebben. Warmtepompen met warmte- en koudeopslagsystemen, de zogenaamde WKO installaties, zijn de standaard geworden voor energie efficiënte utiliteitsgebouwen. WKO installaties kunnen verschillende warmte en koude bronnen gebruiken zoals: het ondergrondse water, de buitenlucht, de binnenlucht en zonnecollectoren. Hoe meer bronnen beschikbaar zijn, hoe hoger de efficiëntie van het systeem en hoe makkelijker de thermische opslag gebalanceerd kan worden. Dit betekent wel dat meer sensoren en actuatoren nodig zijn om de opwekking en distributie optimaal te laten werken en de prestaties te garanderen tijdens de hele exploitatieduur van de installatie. Des te meer dat de distributie en afgifte steeds complexer worden door het decentraal regelen van comfortparameters op kamerniveau, of zelfs op werkplekniveau.

HBO-professionals gaan deze installaties ontwerpen, installeren, onderhouden en repareren. Tegen het einde van de HBO-opleiding hebben studenten kennis verkregen over bepaalde componenten van het energiesystemen (bijvoorbeeld: hoe werkt een warmtepomp?). Maar ze missen kennis over specifieke installaties en over systeemintegratie, wat cruciaal is om een installatie te kunnen regelen en optimaal te kunnen laten draaien. Vaak kregen zij deze kennis niet tijdens hun professionele ontwikkeling. Dit omdat het ontwerpen, installeren, beheren en repareren van klimaatinstallaties vaak uitgevoerd wordt door verschillende bedrijven die elk gespecialiseerd zijn in hun eigen gebied.

Auteurs Baldiri Salcedo Rahola (De Haagse Hogeschool), Laure Itard (TU Delft)
Lees meer in de PDF