Terug naar de kennisbank

Inzameling lampen en armaturen wettelijk verplicht

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De elektrotechnisch installateur is wettelijk verplicht afgedankte lampen te verzamelen en bij erkende kanalen af te geven. Dat ook armaturen moeten worden ingezameld is minder bekend, hoewel ze net als lampen giftige stoffen kunnen bevatten die niet in het milieu terecht mogen komen.

Elektrotechnisch installateurs hebben dagelijks te maken met zogenaamd elektrisch afval (e-waste), zoals van verlichtingsinstallaties. Lampen kunnen voor meer dan 90 procent gerecycled worden. Daardoor blijven schaarse grondstoffen behouden. Het is belangrijk dat er op een juiste manier met deze lampen wordt omgegaan. Maar het is ook belangrijk om armaturen apart te houden en in te leveren of op te laten halen. Waar lampen de giftige stof kwik bevatten, zit in een kwart van de afgedankte armaturen nog pcb-houdende condensatoren of elektronische componenten.

Auteur: J. ( Jorg) Leijten, Stichting LightRec

Lees meer in de PDF