Terug naar de kennisbank

Invloed openbaar drinkwaternet op tapwatertemperatuur

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

In de zomer kan de temperatuur van het drinkwater in distributieleidingen mogelijk opwarmen tot boven 25°C, waardoor het water aan de tap niet meer voldoet aan de eisen in het Drinkwaterbesluit. Hoewel bij reguliere inspectie slechts af en toe een overschrijding van deze grens wordt gevonden, is de kans op een overschrijding niet nul en wordt verwacht dat met de klimaatverandering de kans hierop toeneemt. KWR heeft een model ontwikkeld waarmee de drinkwatertemperatuur goed voorspeld kan worden. Met dit model kunnen ook maatregelen tegen hoge drinkwatertemperaturen worden beoordeeld. Deze informatie is tevens relevant voor terrein- en gebouwbeheerders.

Bij binnenkomst in een gebouwinstallatie mag de temperatuur van het drinkwater volgens het Drinkwaterbesluit niet hoger zijn dan 25°C. Dit voorschrift hangt samen met het behoud van de kwaliteit van het drinkwater, waarbij het dan met name om de microbiële waterkwaliteit gaat. Het is bekend dat bij een hogere temperatuur sommige micro-organismen sneller kunnen groeien, zowel in de biofilm als in het stromende water. De temperatuur aan de tap wordt het sterkst beïnvloed door de bodemtemperatuur. Met een model kunnen de gevolgen van hoge bodemtemperaturen worden voorspeld. Voorlopig wordt de temperatuur gebruikt als een soort surrogaatparameter om te bepalen of er een verhoogd risico is met betrekking tot de waterkwaliteit. Temperatuur is een surrogaatparameter, omdat een verhoogde temperatuur namelijk niet per definitie leidt tot meer microbiële activiteit, omdat deze van meer factoren afhankelijk is. In de zomer gebeurt het nu al op verschillende plaatsen dat de drinkwatertemperatuur in het distributienet boven de 25 graden komt[1]. Klimaatverandering zal er toe leiden dat dit vaker voorkomt en dat ook hogere temperaturen bereikt kunnen worden. Met het model kan KWR voorspellen dat onder bepaalde omstandigheden de temperatuur in stedelijke omgeving in het W+ scenario in 2050 gedurende meer dan 7 dagen boven de 28 graden zal komen [2]. Dit is een erkend verhoogd risico met het oog op Legionella.

Auteur: Dr.ir. E.J.M. (Mirjam) Blokker, KWR Watercycle Research Institute

Lees meer in de PDF