Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Voor het bepalen van het rendement van energie-efficiëntiemaatregelen of het vergelijken van verschillende ontwerpopties, is een degelijke financiële analyse noodzakelijk. Technische adviseurs die betrokken zijn bij het uitwerken van deze opties, zijn vaak onvoldoende bekend met de details van financiële haalbaarheidsberekeningen. Daarnaast willen ook opdrachtgevers zekerheid over het rendement van maatregelen en zijn opdrachtgevers gebaat bij heldere uitgangspunten en eenduidige bepalingsmethoden. TVVL heeft, met cofinanciering van het platform duurzame huisvesting (PDH), een publicatie ontwikkeld waarin achtergronden en berekeningswijzen van financiële haalbaarheidsberekeningen helder beschreven worden.

Het uitvoeren van energie-efficiëntie maatregelen staat of valt bij de financiële haalbaarheid. Zo vereist de milieuwetgeving bijvoorbeeld dat energie-efficiëntiemaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder verplicht uitgevoerd moeten worden. Daarbij wordt uitgegaan van een eenvoudige terugverdientijd. Een reële berekening van de haalbaarheid gaat echter uit van de netto contante waarde methode. Bij een financiële haalbaarheidsberekening moeten veel uitganspunten vastgesteld worden. Omdat deze uitganspunten meestal betrekking hebben op de toekomstige ontwikkelingen is er sprake van een (vrij grote) onzekerheidsmarge. Het is essentieel dat men zich daarvan bewust is en dat er verschillende scenario’s doorgerekend worden. Als binnen een organisatie regelmatig financiële haalbaarheidsberekeningen uitgevoerd worden, is het verstandig om eenduidige richtlijnen te hanteren voor het vaststellen van deze uitgangspunten. De publicatie ‘Investeren in energie-efficiëntie’ geeft adviseurs en opdrachtgevers houvast bij het vaststellen van de uitgangspunten voor dergelijke berekeningen en het uitvoeren van de berekeningen zelf. Dit artikel geeft een overzicht van de inhoud van de publicatie.

Auteur: Ir. M. (Michiel) van Bruggen, de Energiemanager

Lees meer in de PDF