Terug naar de kennisbank

Interview Piet Jacobs (TNO) - "Bijna geen enkele woning voldoet aan nieuwe WHO fijnstofnorm"

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De coronapandemie bezorgde TNO’s fijnstof-expert Piet Jacobs enkele interessante klussen. Maar ondertussen werkt hij gestaag door aan zijn langlopende missie: een gezond binnenklimaat, met acceptabele fijnstofniveaus. Door recent aangescherpte normen vanuit de Wereld Gezondheidsorganisatie is bijna elke woning in Nederland te vies geworden. “We ontkomen niet aan extra luchtfiltering.”

De stem van Piet Jacobs klinkt niet luid in het coronadebat. Waar anderen met internationale onderzoeksresultaten in de hand de publieke opinie proberen te beïnvloeden, opereert Jacobs meer achter de schermen, in de luwte. Hij vindt het lastig, zegt hij, om zich op dit vlak als expert te positioneren, terwijl hij eigenlijk te weinig kennis heeft over hoe het virus nu precies van mens tot mens overspringt. Daarvoor is namelijk ook microbiologische, medische en virologische expertise nodig en die ontbeert hij. 

Toch verricht hij wel degelijk belangrijke hand- en spandiensten tijdens deze gezondheidscrisis. Zo werkte hij met een aantal collega’s mee aan de website ventilerenzogedaan.nl, die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onlangs lanceerde, als antwoord van een motie van Fleur Agema (PVV). “Het is een eenvoudige site waarin mensen handreikingen worden gegeven over hoe ze beter kunnen ventileren, veelal met de voorzieningen die al aanwezig zijn. Zo’n site is belangrijk, omdat Nederlanders eigenlijk maar weinig kennis hebben over ventileren.”

Lees meer in de PDF