Terug naar de kennisbank

Interview Peter Dijkstra - Van bijziend naar alziend

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Optimale controle, is dat niet de droom van iedere gebouwbeheerder? Zo heeft hij immers voortdurend de regie over gebouw gebonden processen en kan hij de life cycle costs binnen de perken houden. Al decennialang wordt er naarstig onderzoek verricht om aan deze wens tegemoet te komen. Het einde van die zoektocht lijkt in zicht. “Ik verwacht binnen twee jaar de eerste gebouwen met zelf diagnosticerende en zelfcorrigerende kenmerken”, zegt Peter Dijkstra, Senior Sales Manager Systems & Service bij Johnson Controls.

“Mens, heb de moed om je eigen Verstand te gebruiken.” Met deze aansporing verwoordde de 18e eeuwse Duitse filosoof Immanuel Kant op treffende wijze de kerngedachte van de Verlichting. Nadat de Westerse mens zich in de Renaissance eerst had losgeweekt van het collectief en zich durfde te manifesteren als zelfstandig individu, ging hij tijdens de Verlichting nog een stap verder door het irrationele op de korrel te nemen en de maakbaarheid van de samenleving en van zijn eigen leven te promoten. Verlichtingsfilosofen kenden een grote waarde toe aan de ‘Rede’, de ratio, als instrument om het menselijk bestaan in al haar facetten te doorgronden en te controleren. Techniek vormde daarbij een handig hulpmiddel.

Lees meer in de PDF