Terug naar de kennisbank

Interview Oscar Nuijten - Duurzaam waterbeheer

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Duurzaam waterbeheer is geen onderwerp waar de installatiebranche van wakker ligt, constateert Oscar Nuijten, coördinator water-, gastechniek en legionellapreventie bij ISSO. Hij ziet wel mogelijkheden om vanuit de sector een steentje bij te dragen aan waterbesparende maatregelen. Een gesprek over drinkwater, grijs water en, verrassend genoeg, energiebesparing.

“De laatste 20 jaar vertoont het huishoudelijk drinkwatergebruik per persoon een licht dalende tendens in de woningbouw- en utiliteit. Van 1900 tot 1990 was er sprake van een sterke toename van 20 l naar ongeveer 150 l per persoon per dag. Nu wordt per persoon dagelijks gemiddeld 125 l drinkwater gebruikt, waarvan 35 l warmtapwater. Belangrijke oorzaken voor deze lichte daling moet worden gezocht in de toiletspoeling, die van 9 l is afgenomen naar 6 l per keer en de afname van het watergebruik van watergebruikende toestellen, zoals de wasmachine. Het totale huishoudelijk drinkwatergebruik in Nederland bedraagt ongeveer de helft van de totale hoeveelheid die jaarlijks wordt gewonnen. Dat komt neer op ongeveer 7,3 miljoen m3 per jaar. In het totale drinkwatergebruik in Nederland is geen duidelijke trend waarneembaar, daarom kan er wel worden gesteld dat het sinds 1981 redelijk constant is gebleven.”

Lees meer in de PDF