Terug naar de kennisbank

Interview Harry Lintsen - De moderne ingenieur

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Zonder het vernuft van ingenieurs was onze hedendaagse maatschappij ondenkbaar geweest. Vandaar ook dat ze al geruime tijd behoren tot de geprivilegieerde groepen van onze samenleving. Dit zijn belangrijke lessen die we kunnen leren door terug te blikken naar de afgelopen 250 jaar. Emeritusprofessor Harry Lintsen is gespecialiseerd in Techniekgeschiedenis. Na het ‘dalletje’ van de jaren 60 en 70 is er volgens hem een nieuwe gouden eeuw voor de ingenieur aangebroken. Vooral voor ingenieurs die werkzaam zijn in installatiesector.

De moderne ingenieur bestaat nog maar kort. Sinds de laatste decennia van de 18e eeuw om precies te zijn. Harry Lintsen, emeritus-professor Techniekgeschiedenis aan de Technische Universiteit Eindhoven is al decennialang actief op zijn vakgebied. Hij verrichtte onder andere onderzoek naar de opkomst van de ingenieurs als beroepsgroep. Zijn bevindingen legde hij vast in een aantal lijvige werken. Zo verscheen van zijn hand onder meer in 2005 bij de Walburgpers ‘Made in Holland: Een techniekgeschiedenis van Nederland 1800-2000’. Ook werd op zijn instigatie de Stichting Historie der Techniek opgericht, dat nationaal en internationaal een belangrijke bijdrage levert aan onderzoeksprogramma’s op het gebied van techniekgeschiedenis.

Lees meer in de PDF