Terug naar de kennisbank

Interview Han Slootweg - Smart grids inburgeren

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Technische ontwikkelingen vinden plaats in een maatschappelijke context. TVVL wil als platform voor mens en techniek die context expliciteren. Zo ook in het geval van smart grids. Han Slootweg, hoogleraar Smart Grids aan de TU Eindhoven en manager Innovatie bij netbeheer Enexis brengt helderheid.

Virtueel netwerk, intelligent net, slim elektriciteitsnet… Op het internet zijn diverse vertalingen te vinden van de term smart grid, elk met een eigen accent. Het is daarom raadzaam om eerst een duidelijke omschrijving te geven. TNO-deskundigen Annelies Huygen en George Huitema kwamen enige tijd geleden met de volgende definitie op de proppen: “Smart grids zijn infrastructuren voor elektriciteit, gas en warmte, waaraan ICT-systemen zijn toegevoegd voor het meten van energiestromen met toepassingen voor het aansturen en regelen van consumptie en productie van energie. Ze verzamelen informatie die wordt gebracht naar plaatsen waar deze verder verwerkt kan worden, zodat er ook communicatie mogelijk is met allerlei randapparatuur en toepassingen bij energiepartijen.” [1]

Lees meer in de PDF