Terug naar de kennisbank

Interview Eldert van Henten - Alles draait om gewas

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Primitief, zo kenschetst Eldert van Henten de klimaatregeling in het gebouw waar hij werkzaam is. Als hoogleraar en onderzoeker aan de Universiteit van Wageningen is hij gewend aan meer geavanceerde systemen. Even buurten bij een aanpalende sector kan interessante inzichten opleveren voor installatieexperts die werkzaam zijn in de gebouwde omgeving. Hoe staat de glastuinbouw ervoor? Welke trends geven er de toon aan in de installatietechniek? En, kan ‘Greenhouse Horticulture’ expert Van Henten zelf ook wat opsteken van de gebouwde omgeving?

Ja, ook de glastuinbouw kampt met een tekort aan personeel. Ja, ook duurzaamheid geeft er de toon aan en ja, ook hier luistert de kostenbaten analyse nauw. En toch zijn er grote verschillen met de gebouwde omgeving. Laten we een kijkje nemen.

Lees meer in de PDF