Terug naar de kennisbank

Interview Douwe Jan Tilkema - ``Afval bestaat niet´´

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht

Over dertig tot honderd jaar is de wereldfosfaatvoorraad op. Nu zult u daar waarschijnlijk niet direct van wakker liggen. Toch is er alle reden tot zorg. Fosfaat wordt verwerkt in talloze producten; van kunstmest, tot knakworsten, kassa’s en afwasmiddelen. Is er een oplossing voor dit probleem? Jawel, een oplossing die zelfs meer kan bieden. En om dat tot een succes te maken, is een hoofdrol weggelegd voor de installatiebranche.

Bij ‘de energiefabriek en grondstoffenproducent van de toekomst’ denkt u waarschijnlijk niet direct aan een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dat is begrijpelijk, want een rwzi ‘zuivert toch afvalwater’? Dat was altijd zo, volgens Douwe Jan Tilkema. “Maar in wezen bestaat er geen afval”. Het Sectorhoofd Waterzuivering van Waterschap Veluwe is heel stellig als hij deze uitspraak doet en daar heeft hij alle reden toe. Maar om dat begrijpelijk te maken, moeten we eerst wat dieper in de materie duiken.

Lees verder in PDF.