Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

In laagspanningsnetten voor energie neutrale woningen
Fotovoltaïsche cellen, een zonneboiler om warm water te produceren en een warmtepomp voor ruimteverwarming zijn de meest voor de hand liggende technieken voor energie neutrale woningen. Een beperkte gelijktijdigheid van elektrische vraag en aanbod resulteert echter in een continue energie-uitwisseling met het elektriciteitsnetnet waarop de woning is aangesloten. De ongelijktijdigheid op zich en de technische grenzen van het laagspanningsnet beperken hierbij de potentiële effectieve emissiebesparingen en implementatiemogelijkheden van energieneutrale woningen. Een aangepast gebouw- en systeemontwerp, en ‹intelligentie› worden hierdoor een technische noodzaak om het potentieel van energieneutrale woningen maximaal te benutten.

In energieneutrale woningen is de voornaamste elektrische vraag het huishoudelijk verbruik en een mogelijk aanwezige warmtepomp voor ruimteverwarming (en mogelijks sanitair warm water), en gebeurt de lokale opwekking voornamelijk met fotovoltaïsche cellen. De beperkte gelijktijdigheid tussen lokale elektrische vraag en aanbod [1] zorgt hierbij voor een continue uitwisseling van elektrische energie tussen het gebouw en het net waarop het is aangesloten. Deze resulterende uitwisseling heeft zowel technische als economische effecten: enerzijds worden lokale spanningsschommelingen, piekbelastingen en lijnverliezen versterkt, anderzijds beïnvloed de uitwisseling de macroeconomische prijszetting van energie en de effectieve emissieneutraliteit van de energieneutrale woningen. Alleen gedetailleerde simulaties [1,2] kunnen meer inzicht geven in deze technische complexiteit en resulterende technische behoefte aan ‹intelligentie›.
 

Auteurs: Ir.-arch. R. (Ruben) Baetens en dr.ir.-arch. D. (Dirk) Saelens, afdeling Bouwfysica, Departement Burgerlijke Bouwkunde, KU Leuven

Lees meer in de PDF