Terug naar de kennisbank

Intelligent diagnos- ticeren van gebouw- installaties

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Begin juli deed SenterNovem een persbericht uitgaan over de onnodig hoge energierekening door slecht beheer en onderhoud van de klimaatinstallaties in gebouwen (zie [1]). De bron voor dit bericht was een onderzoeksrapport van TNO Bouw en Onder grond en adviesbureau Halmos [2]. Uit dit rapport blijkt dat ongeveer zeventig procent van de klimaatinstallaties niet optimaal werkt en hierdoor gemiddeld 25 % meer energie dan nodig wordt gebruikt. De oorzaak moet voor het belangrijkste deel worden ge zocht bij gebrekkig onderhoud en beheer. Nationaal en internationaal worden diverse methoden en technieken opgezet om de actuele werking van installaties periodiek of continu te controleren en te analyseren. Dit artikel gaat globaal in op de mogelijkheden en geeft een voorbeeld van een veelbelovende diagnosticerende module.

De processen die de kwaliteit van de gebouwinstallaties moeten garanderen worden aangeduid met de Engelse term com missioning.

Auteur(s): Dr. L.L. Soethout en H.C. Peitsman

Lees meer in de PDF