Ontwerpende disciplines werken steeds vaker samen vanaf het prille begin van de ontwikkeling van nieuwe gebouwen.  Integraal ontwerpen luidt hier het credo. Niet meer volgtijdelijk in het proces je eigen kunstje doen en dan de boel doorgeven aan de volgende discipline, maar samen stoeien met de gestelde  opgave. Zeker in het binnenstedelijke gebied en bij vraagstukken van intensief ruimtegebruik is een dergelijke aanpak van waarde. Klinkt logisch, maar in de praktijk blijkt dit niet altijd vanzelf te gaan. Toch kan deze manier van werken veel aan de kwaliteit van het gebouw en het bouwproces bijdragen en tevens een  kostenbesparing opleveren.

Het denken over integraal ont werpen vindt de laatste jaren in toenemende mate plaats. Dit komt mede doordat we steeds vaker functies gaan stapelen. Ook de roep om exibele gebouwen neemt hand over hand toe. De opgaven in technisch opzicht worden op deze wijze ingewikkelder, wat mede te zien is aan het nog steeds groeiende aandeel van techniek in gebouwen. Hogere eisen aan binnenklimaat, geavanceerdere communicatiesystemen, et cetera. Allerlei ontwikkelingen die vragen om installaties die de opdrachtgever in veel gevallen het liefst onzichtbaar wil hebben weggewerkt. Alleen door vroegtijdig in het ontwerpproces met een juiste visie de latere prestaties van het gebouw vast te leggen, kun je voorkomen dat in de bouw- en gebruiksfase van een gebouw, allerlei kunstgrepen moeten worden toegepast om gewenste aanpassingen mogelijk te maken.

Auteur(s): ir. M. Douma

Lees verder in PDF.