Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Case study voor een opslagloods 

Industrile hallen bestaan vaak uit een enkele bouwlaag met rechthoekige gebouwvorm en eenvoudige constructie. Door de relatief coulante eisen aan het binnenklimaat verschilt de ontwerpaanpak nogal van die van de gebruikelijke werkwijze bij kantoorgebouwen. De eenvoud in geometrie en mogelijke constructies stelt ontwerpers in staat om energieprestaties te beoordelen door het gestructureerd analyseren van slechts een beperkt aantal parameters. Dit artikel bespreekt de voordelen van deze aanpak aan de hand van ontwerptrends voor een opslagloods in Amsterdam.

De industrile sector is een van s werelds grootste energiegebruikers. In Europa was deze sector verantwoordelijk voor 11% van de totale energievraag in 2011 [1]. De energie is nodig voor fabrieksmatige processen en ruimteconditionering van gebouwen. Industrile hallen hebben vaak een groot volume, en staan meestal los van omringende gebouwen. Ze bieden onderdak aan verschillende sectoren, waaronder opslag en logistiek. Een inventarisatie van 15 fabriekshallen in de V.S. laat zien dat ongeveer 15% van de totale energie wordt gebruikt in nietindustrile processen, waarvan meer dan 80% nodig is voor verlichting, verwarming, koeling en ventilatie van de binnenruimte [2]. Verlichtingsenergie kan een grote post bedragen in ruimten met een lage proceslast. Bij hogere proceslast kan de energievraag voor koeling ook substantieel zijn, hoewel de comforteisen begrijpelijkerwijs niet zo streng zijn als voor, bijvoorbeeld, kantoorgebouwen. Door het grote totale vloeroppervlak van industrile hallen heeft een besparing op de energievraag voor verlichting en ruimteverwarming/koeling een grote impact, omdat zelfs een bescheiden percentage besparing al vertaald kan worden naar een relatief grote economische opbrengst voor de bedrijfseigenaar. Voor wat betreft energiebesparing op gebouwniveau is op dit gebeid nog relatief weinig onderzocht. Er is behoefte aan een methode voor het integraal en objectief beoordelen van verschillende gebouwaspecten om zo betere ontwerpbeslissingen voor fabriekshallen te kunnen maken.Dit artikel gaat uit van een integrale aanpak waarbij de gezamenlijke impact van verschillende gebouwparameters wordt onderzocht. Computersimulatie wordt gebruikt om energieprestaties te voorspellen, met als doel betere beredeneerde ontwerpbeslissingen te kunnen nemen. De ontwerpopties worden onderbouwd door het analyseren van trends uit een grote dataset van simulatieresultaten.

Auteur(s): Dr. B. (Bruno) Lee, prof.dr.ir. J.L.M. (Jan) Hensen

Lees meer in de PDF