Terug naar de kennisbank

Installatieconcepten voor binnenklimaat in scholen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Nieuw: ISSO-publicatie 89 

Uit talloze studies blijkt dat het met het binnenmilieu in scholen vaak slecht is gesteld. Zo tonen recente metingen door diverse partijen aan, dat de CO2-concentratie in veel klaslokalen ver boven de toegestane normen komt. Dit wordt veroorzaakt door onvoldoende ventilatie, vooral in koude jaargetijden. Een ander probleem is oververhitting van de lokalen buiten de wintermaanden door veel zontoetreding en een hoge interne warmtelast. Velen leggen zich neer bij de gedachte dat een slecht binnenmilieu in klaslokalen onvermijdelijk is door het grote aantal leerlingen in een kleine ruimte. Men realiseert zich hierbij niet voldoende wat dit betekent voor de gezondheid, de leeren werkprestaties en het comfort van kinderen en het schoolpersoneel. 

Om in de kennisbehoefte bij het ontwerpen van klimaatinstallaties voor scholen te voorzien is de nieuwe ISSO-publicatie 89 geschreven. Het doel van deze publicatie is tevens om opdrachtgevers bewust te maken van de risico’s van een slecht binnenklimaat en hen vervolgens handvatten te geven om tot een acceptabel binnenklimaat te komen, dat is gericht op hun specifieke wensen. In dit artikel wordt de inhoud van ISSO-publicatie 89 in het kort behandeld. Aan de hand van de verschillende fases van het bouwproces wordt toegelicht met welke factoren rekening dient te worden gehouden bij de realisatie van een school met een gezond en comfortabel binnenklimaat.

Auteur(s): dr.ir. P. van den Engel,, mw. ir. F. van Dijken, ir. I. Bouwman, ir. A. Boerstra en ir. H. van Weele

Lees meer in de PDF