Terug naar de kennisbank

Installatiebedrijf als draagvlakkatalysator - interview Daniël van Blitterswijk

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Installatiebedrijven zouden zich veel meer moeten gaan ontwikkelen tot actieve, verantwoordelijkheid dragende spelers in de energietransitie. Dat kan door prestatiecontracten aan te gaan en ook door financiële participatie van bewoners en omwonenden te stimuleren. Dat zegt Daniël van Blitterswijk, projectmanager Energie en Duurzaamheid bij ingenieursadviesbureau Sweco Nederland. “Crowdfunding organiseren? Zo moeilijk is dat niet.”

Hoe gaan we de warmte van industriegebied A brengen naar de woonwijken van gemeente B? Waar hebben we ruimte voor een paar extra windturbines? Is onze ondergrond geschikt voor geothermie? Het zijn dit soort ruimtelijke vragen over de energietransitie, waarover gediscussieerd wordt bij de bijeenkomsten van een Regionale Energie Strategieën (RES). Nederland heeft 30 van zulke regio’s en samen proberen ze invulling te geven aan de ambities in het Klimaatakkoord. Van Blitterswijk praat ook mee, in de RES van Twente. Het is moeilijk, zegt hij. “De discussies in de RES zijn best wel technocratisch, abstract. Uiteindelijk moet je het namelijk wel gaan vertalen in concrete projecten. Het is natuurlijk heel belangrijk om op regionaal niveau de kansen, en vraag en aanbod in kaart te brengen. Dat zorgt ervoor dat lokale spelers niet langs elkaar heen gaan werken. Maar het gevaar bestaat dat je verzandt in plannenmakerij en de uitvoering blijft liggen.”

Lees meer in de PDF