Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Elektrische energietechniek aan de Haagse Hogeschool

In de laatste decennia is in de elektrische energiewereld veel veranderd, wat logischerwijze de structuur en werking van het elektriciteitsnet benvloedt maar ook het onderwijs. Belangrijke ontwikkelingen zijn: de vrije energiemarkt, (offshore) windturbineparken en de verhoogde integratie van lokale (duurzame) energiebronnen in het net. Op de Haagse Hogeschool is elektrotechniek n van de technische opleidingen van de academie Techniek, Innovatie en Society in Delft (TISD). Elektrotechniek heeft twee belangrijke leerlijnen: embedded systems en energietechniek. De vraag naar energie-technisch opgeleide ingenieurs is groot. 

De liberalisering dwingt de energiebedrijven concurrerender te werken. Dit levert nieuwe uitdagingen op voor deze bedrijven. Zij moeten veel flexibeler worden in de wijze van opwekken. Zo moeten zij zich meer richten op het duurzaam opwekken van energie. Kolenenergie wordt op dit moment voor dumpprijzen in de markt weggezet. De vraag is echter of de consument op kolenenergie zit te wachten.De opkomst van (offshore) windturbineparken biedt nieuwe uitdagingen. Windenergie moet getransporteerd worden naar de meestal ver weg zittende consument, waardoor High Voltage Direct Current (HVDC) steeds belangrijk zal worden.Een andere belangrijke ontwikkeling is de verhoogde integratie van lokale energiebronnen in het net. Veel van dergelijke bronnen worden, in tegenstelling tot de traditionele centrales, aangesloten op het distributienet en hebben een primaire energiebron van hernieuwbare aard: wind, zon, water, biomassa, etc. Een groot deel van de lokale bronnen produceert ofwel DCenergie ofwel ACenergie met een variabele frequentie, zodat deze niet rechtstreeks op het ACnet geschakeld kunnen worden. Dit gebeurt via een vermogensomzetter die er eerst gelijkspanning van maakt en vervolgens wisselspanning met een frequentie van 50 Hz. Bij lokale energiebronnen spreken we van een horizontale energiestroom, omdat de meeste energie via het distributienet naar de consument gaat. Bij traditionele centrales is juist sprake van een verticale energiestroom. De energiestroom gaat via het hoogspanningsnet (transportnet) naar het distributienet en vervolgens naar de consument.Dit soort ontwikkelingen kunnen een grote invloed hebben op de netfrequentie en de stabiliteit van het net. Duitsland is daarvan een goed voorbeeld. Hier staat heel veel wind en zonneenergie opgesteld. Op een zonnige, winderige dag wordt vrijwel alle benodigde energie duurzaam opgewekt, hetgeen grote gevolgen heeft voor de traditionele centrales. Zon en wind kunnen onbetrouwbaar zijn. Een wolkenband die over het land trekt kan zorgen voor een aanzienlijk afname van door de zonnecentrales opgewekte energie. Gevolg is dat traditionele centrales snel bijgeschakeld moeten worden, en weer af na het passeren van de wolkenband. Het is voor de traditionele centrales zeer onvoordelig om op deze manier te functioneren en vaak worden ze gewoon stilgezet. Het wordt daarom tijd om op een nieuwe manier, met een andere bril op, naar de energiewereld te kijken.

Auteur(s): J. (Johan) Woudstra, hogeschoolhoofddocent elektrische energietechniek, Haagse Hogeschool

Lees meer in de PDF