Terug naar de kennisbank

Innovatieve verwarmingstechnieken voor woningen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Met de toenemende verduurzaming van gebouwen en de gebeurtenissen in Groningen omtrent gaswinning is er meer aandacht voor het onderwerp ‘#vanhetgasaf’. Echter daarbij wordt de vraag gesteld ‘#hoedan?’. Om woningen gasloos te maken moeten momenteel hoge kosten gemaakt worden om te isoleren en naar LTV over te stappen. Maar is een conventionele verwarmingsketel ook uit te wisselen voor een elektrisch alternatief zonder al deze aanpassingen? Wat zijn de voorwaarden? Hoe is het energiegebruik? En wordt de woning wel warm genoeg?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is dit onderzoek opgesteld.