Terug naar de kennisbank

Indirecte adiabatische koeling in luchtbehandelingssystemen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Indirecte adiabatische koeling heeft een groot potentieel om gebouwen energiezuinig te kunnen koelen. De voordelen van indirect adiabatische koeling worden om die reden ook volop geprezen: het is energiezuinig, koudemiddelvrij, en juist in warme periodes kan het relatief veel koeling leveren. Toch is van een echte doorbraak nog altijd geen sprake. ISSO, TVVL en een aantal leveranciers hebben zich verenigd in een projectgroep om mogelijke belemmeringen weg te nemen middels een aantal acties. Een van de acties is om indirecte adiabatische koeling meer aandacht te geven en een objectief beeld weer te geven van de mogelijkheden van deze techniek. Dit artikel vormt hiertoe een onderdeel van.

Basisenergiebeleid
De Europese richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPBD) werd opgesteld met de bedoeling om de totale energie-efficiëntie van gebouwen in de Europese Unie te bevorderen, rekening houdend met de klimatologische en plaatselijke omstandigheden, en met de binnenklimaateisen en de kostenefficiëntie. Het ontwerp van luchtbehandelingssystemen zal in de toekomst dan ook helemaal anders zijn. Vooral de vereiste van meer efficiënte koeling is daarbij van belang. Op nationaal niveau werd de EPBD-richtlijn in Nederland voor gebouwtechniek omgezet in het bouwbesluit welke energieprestatie-eisen aan gebouwen stelt. Tevens is in het activiteitenbesluit en de wet milieubeheer vastgelegd dat bedrijven met een verbruik van > 50.000 kW elektrisch en >25.000 m3 gas verplicht zijn energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Lees meer in de PDF

Auteurs: Wilfred Heesakkers, Condair; Arjan Schrauwen, ISSO