Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Nee, dit is geen column over de verschillen tussen mannen en vrouwen. Over dat temperatuur-richtlijnen vaak met name gebaseerd zijn op onderzoek met mannen. Daar hebben we het een andere keer nog wel eens over. Wat het wel is? Een pleidooi tot omdenken als gaat om het mensgericht ontwerpen en beheren van comfortinstallaties.

Anno 2023 kun je geen krant of beleids­stuk open slaan, of het gaat over diversiteit en inclusiviteit. Waarbij het woord diversiteit dan gaat over verschillen tussen mensen, bijvoorbeeld qua leeftijd, cultuur, gender, fysieke gesteldheid of opleidingsniveau. En inclusiviteit betrek­king heeft op het creëren van omgevingen waarin individuen, ongeacht hun specifieke kenmerken, zich welkom voelen en gelijke kansen krijgen.

Diversiteit wordt pas een echt spannend onderwerp als je je af vraagt hoe men in de praktijk om gaat met individuele verschil­len. Bijvoorbeeld op het werk. Misschien is er wel sprake van institutionele bias waar­door de talenten van bepaalde subgroepen minder tot bloei komen? Dat soort vragen komen dan automatisch langs.