Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Ruimteverwarming van woningen

In het kader van het EOS-programma Duurzaam bouwen, renoveren en wonen 2015 is onderzoek gedaan naar de mate waarin een woning duurzaam verwarmd kan worden. Belangrijk voor het bepalen van het beste ontwerp van een toekomstige woning zijn de totale warmtevraag en het aandeel dat een zonneboiler kan leveren. In het simulatieprogramma Trnsys zijn een woning met een traag conventioneel verwarmingssysteem en een snel vraaggestuurd (adaptief) verwarmingssysteem gemodelleerd. De vraag was: welk systeem leidt tot een lager energiegebruik en grotere inzetbaarheid van duurzame energie?

ACHTERGROND Het hier beschreven onderzoek moet inzicht geven in de mate waarin een duurzame energiebron (zonneenergie) kan bijdragen aan de ruimteverwarming van een duurzame woning. Maar interesse gaat ook uit naar de manier waarop klimaatinstallaties van een duurzame woning met een beperkte energievraag het beste ontworpen kunnen worden.Onderzocht wordt of het toepassen van een snel vraaggestuurd (adaptief) verwarmingssysteem tot een lager energiegebruik zal leiden dan een conventioneel verwarmingssysteem, zie ook [1]. Het betreffende vraaggestuurde verwarmingssysteem levert warmte wanneer en waar dit nodig is. Dit is gebaseerd op een aanwezigheidspatroon van bewoners, dat gedetailleerd is in tijd en ruimte. Verder is het van belang of het toepassen van het vraaggestuurde verwarmingssysteem resulteert in een duurzamer energiegebruik voor ruimteverwarming.Als conventioneel verwarmingssysteem is in dit onderzoek gekozen voor een vloerverwarmingssysteem. Dit systeem functioneert bij . relatief lage watertemperaturen; hierdoor kan een zonneboiler waarschijnlijk een relatief groot aandeel in de warmtebehoefte leveren.

Auteur(s): Dr. H. (Henk) Polinder, ir. A. (Arie) Kalkman, ing. A. (Ad) van der Aa, Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV

Lees meer in de PDF