Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Al vele jaren worden er inspanningen gepleegd om gebouwen brandveilig te maken. Op dit gebied is er dan ook al veel bereikt. Zeker nu de afgelopen jaren door de ministeries van BZK en VROM/WWI het Actieprogramma Brandveiligheid is uitgevoerd. Dit naar aanleiding van de Schipholbrand die in 2005 plaatsvond, hierbij vielen elf dodelijke slachtoffers. Ook SBR levert een bijdrage aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis op dit gebied door publicaties en bijeenkomsten, zoals het jaarlijks terugkerend Nationaal Brandveiligheidscongres. Afgelopen jaar vond op 23 april de derde editie plaats. Hoe komt het nu dat gebouwen in Nederland toch nog vaak niet brandveilig zijn? Drie brandveiligheidscongressen op rij hebben geleerd dat dit onder andere komt door een gebrek aan kennis en opleiding, en doordat niet alle partners in het bouw- en huisvestingstraject voldoende aandacht hebben voor brandveiligheid. Dit artikel is geschreven als verkenning om te zien hoe deze constateringen in acties kunnen worden omgezet om een volgende stap te zetten in het verbeteren van de brandveiligheid van gebouwen. We presenteren vijf stappen naar een brandveilig gebouw. Eerst gaan we echter in op de uitgangspunten: wanneer is een gebouw nu brandveilig en hoe wordt dit gerealiseerd?

Op het eerste Nationaal Brandveiligheidscongres formuleerde Louis Witloks van het NIFV het als volgt: “Uitgangspunt is dat een brand niet te groot moet worden en dat personen in een gebouw altijd twee kanten op dienen te kunnen vluchten”. Een krachtiger omschrijving van wat brandveiligheid inhoudt, is er niet te geven. De vraag die vervolgens opkomt is: hoe weet ik of mijn gebouw brandveilig is? Daarvoor is er de wet- en regelgeving, mogelijk aangevuld met eisen van private partijen, zoals verzekeraars. Invulling van deze eisen leidt echter nog steeds niet automatisch tot een brandveilig gebouw. Bouwen en huisvesten is namelijk een teamsport en is te zien als een estafette, waarbij het de bedoeling is dat alle teams gezamenlijk in de snelst mogelijke totaaltijd over de finish komen. Dat is namelijk de bevestiging dat de fasen goed op elkaar aansluiten, het stokje goed wordt overgegeven en dat alle aspecten bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch goed op elkaar zijn afgestemd en een eenheid vormen. Wordt dit nu ook nog goed vastgelegd, gedocumenteerd en actueel gehouden, dan is er sprake van een brandveilig gebouw.

Auteurs: ir. N.C. van de Pol* en mw. dr.ir. G. Klunder

Lees meer in de PDF