Terug naar de kennisbank

Impact adviezen Berenschot-KWR rapport op warmtetransitie woningen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

In de energietransitie zijn (zeer) lage temperatuur ofwel (Z)LTwarmtesystemen nodig voor efficiënte verwarming. Bij dergelijke systemen is warm tapwater een belangrijk aandachtspunt omdat de huidige normering uitgaat van een temperatuur van 55 °C aan het tappunt in woningen. In 2021 is door Berenschot in samenwerking met KWR de legionellaregelgeving geëvalueerd en zijn adviezen opgesteld om de legionellaregelgeving aan te passen en daarmee beter te laten aansluiten bij de actuele stand van de wetenschap. De vraag is wat de impact van deze evaluatie is op de toepassing van duurzame warmtapwatersystemen en het energiegebruik van duurzame woningen.

 

TVVL Magazine Nr. 5 2023