Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Onze moderne wereld is sterk afhankelijk van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Hierin zijn netwerken het vitale onderdeel waarmee mensen, organisaties, belangengroepen, overheden en landen met elkaar verbonden worden. Moderne systemen zijn, in tegenstelling tot de beginjaren van ICT, verbonden via een wereldwijd netwerk. Daarbij komt dat technologieën zoals het Internet of Things (IoT) zorgen voor een exponentiële groei van componenten en systemen. Helaas is daarmee de kwetsbaarheid van het netwerk exponentiëel toegenomen. Het moedwillig ‘platleggen’ van delen van een netwerk, inbraak of fraude kan daadwerkelijk onze maatschappij deels of geheel ontwrichten. 

Technisch specialisme is tegenwoordig ondenkbaar zonder toepassing van ICT en gedegen kennis daarvan. Ook bij gebouwautomatiserings- en beheersystemen (GBS) is dit nadrukkelijk het geval. Daarop ligt dan ook de focus in deze artikelenreeks. Kunnen technische bedrijven in de installatiesector bestaan als hun ICT-expertise onvoldoende is of moet worden ingehuurd? Hoe kunnen klanten en gebruikers erop vertrouwen dat hun eigen ICT niet door ons werk wordt verstoord. Welke bijdrage levert een klant hebben om samen succesvol te zijn met ICT? Een vervolgartikel zal in detail ingaan op veiligheid en beveiligingsmaatregelen.

De situatie na intrede van het coronavirus, heeft veel organisaties moeten doen besluiten om veelvuldig van huis uit te werken. In luttele maanden gebruikte het overgrote deel van Nederland digitale beeldcommunicatie voor vergaderen, iets wat nauwelijks gewoonte was. Verbazingwekkend was ook dat de netwerken over het algemeen bestand bleken tegen de enorme toename van het dataverkeer. Netwerkcapaciteit was er kennelijk genoeg. Inmiddels is het hybride-werken ingebed in elke sector die daarvoor geschikt is. Alweer is in korte tijd een nog grotere afhankelijkheid van netwerken ontstaan boven op het bestaande ICT-gebruik voor processen en communicatie.

Lees meer in de PDF

Auteurs: W.C. (Wim) Slabbekoorn [1], J.F. (Jan) Kerdel [2] 1. Systeemarchitect, Manager service bij Sauter Building Control Nederland.
2. Zelfstandig management consultant bij Kerdel Business Development.