Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Het installatiebeheerssysteem (IBS) is een bruikbaar instrument voor operationele en beleidsmatige taken. Het inrichten voor daadwerkelijk management is een omvangrijke organisatorische opgave. Het vastleggen van procedures, prestatienormen, verificatiemethodieken en een adequate organisatie vormt de basis voor transparante exploitatie. Ofwel: het facility management weet waar het aan toe is, zonder onverwachte verrassingen.

Het gerealiseerde IBS omvat de automatisering van technische installaties in een uitgebreid gebouwencomplex. De regel- en be sturingstaken op technisch- en ruimteniveau worden uitgevoerd door controllers, systemen en regelaars van verschillende herkomst dus met een veelvoud van protocollen, veldbussen etc. De gegevens uit de onderliggende systemen zijn beschikbaar in een netwerk van decentraal opgestelde SCADA  servers (iFix, fabr. Intellution). De bedienplaatsen werken volgens het terminal server principe, waardoor het systeem vanaf iedere pc-locatie toegankelijk is. Een goede basis voor technici, maar het management kan er weinig mee. Voor het verwerken van gegevens tot informatie, de kern van echt beheer, is het IBS ingericht met aanvullende opties (management tools) voor historische gegevensverwerking (ihistorian), alarmhandling, OTC/ alarmmessenger, de ochtendlijst, ISO-rapportage, energiemanagement (ERBIS) en het webbased archief. Enkele management tools worden nog verder toegelicht. De rapportages zijn als maatwerk ontwikkeld en voorzien van uitgebreide zoek- en selectie mogelijkheden. Op deze wijze ingericht is het IBS een s r e v E   L . E bruikbaar instrument voor operationele- en beleidsmatige taken. Adequate inrichting met als doelstelling optimale exploitatie was nog een omvangrijke organisatorische opgave. Voor het scheppen van duidelijkheid, een belangrijke voorwaarde om deze doelstelling te kunnen realiseren, was het inventariseren en onderkennen van bepalende factoren van groot belang. Als voorbeeld een aantal bepalende factoren: – de organisatie, bedrijfscultuur en doelstellingen van de principaal; – verschillende bestemming van gebouwen of een gedeelte daarvan, zoals kantoren, laboratoria, cleanrooms; – verschillende gebruikersgroepen; – verschillende prioriteiten voor de bedrijfsvoering van de technische installaties, tot en met continue beschikbaarheid; – veiligheid, risico en kwaliteitsborging; – financile aspecten van verschillende aard; – optimale handhaving van de techni sche installaties; – heldere prestatiebeoordeling zowel voor het te bieden niveau aan de gebruikersgroepen als het dienstenniveau van leveranciers; – bij de realisatie, handhaving en mutatie van de technische systemen zijn meerdere en wisselende partijen betrokken.

Auteur(s): E.L Evers

Lees meer in de PDF