Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De laatste jaren ervaart het vakgebied van de sanitaire`technieken hoge temperaturen van het drinkwater in gebouwen. Die hoge temperatuur van het drinkwater leidt tot de ongewenste groei van micro-organismen in het drinkwater. Hoewel tijdens het ontwerp en de realisatie de eisen rondom de aanleg van drinkwaterinstallaties in acht worden genomen, komt drinkwater incidenteel met een temperatuur hoger dan 25°C uit de kraan. Wat is de oorzaak van dit fenomeen en hoe kan de opwarming boven de 25°C worden voorkomen? De TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken heeft vorig jaar een bijeenkomst georganiseerd om dit onderwerp onder de loep te nemen en om oplossingen de genereren. De trend van drinkwatertemperaturen hoger dan 25°C in gebouwen is geen typisch Nederlands verschijnsel, hetzelfde effect treedt ook in Duitsland op. Dit artikel beschouwt het fenomeen van relatief warm drinkwater en belicht mogelijke oplossingen. Qua terminologie hanteert dit artikel de definities van NEN 1006.

Drinkwater reeds warm bij de watermeter
Drinkwater behoort in de gebouwen conform NEN 1006 een temperatuur te bezitten van ten hoogste 25°C. De ontwerper en monteur ter plaatse zijn verantwoordelijk voor een correct ontwerp, respectievelijk een goede aanleg. Om te waarborgen dat het drinkwater in het leidingnet niet opwarmt tot een temperatuur hoger dan 25°C mag de omgevingstemperatuur in het gebouw niet hoger zijn dan 25°C. Die eis geldt voor alle denkbare uithoeken van
het gebouw zoals technische ruimten, schachten, boven verlaagde plafonds, in vloeren en in wanden. Als het drinkwater stilstaat in de leidingen neemt het na verloop van tijd de omgevingstemperatuur aan. Isolatie van de drinkwaterleidingen voorkomt niet dat het drinkwater opwarmt, de isolatie vertraagt slechts de opwarming.
 

Lees meer in de PDF

Auteur: Ing. W.G. (Walter) van der Schee