Terug naar de kennisbank

Hydraulische opzet WKO verbeterd in Rgd-tool

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Er is een standaard rekentool voor WKO-systemen gemaakt. Hiermee kunnen haalbaarheidstudies, ontwerpen, bestekken en monitoringseisen worden gegenereerd. Tijdens de gebruiksfase kan door monitoring de goede werking van de WKO worden beoordeeld. Onderdeel van deze Rgd- opdracht was het optimaliseren van de hydraulische opzet voor de diverse bedrijfssituaties. De specifieke randvoorwaarden die de diverse componenten hebben, zoals bronnen, warmtepompen, regeneratievoorzieningen maar ook buffervat, zijn zorgvuldig afgewogen om tot een gebalanceerd geheel te komen. Daarbij kwamen soms onverwachte resultaten aan het licht. Dit heeft geleid tot specifieke keuzes bij de opzet van de standaard principeschemas.

INLEIDING Warmte/koudeopslag in de bodem is een veel toegepaste duurzame techniek in de gebouwde omgeving met een groot besparingspotentieel. Gezien de energiebesparingsdoelstellingen van de overheid zullen steeds meer gebouwen, zowel nieuwe als bestaande, voorzien worden van een duurzame installatie met duurzame warmte/koudeopwekking (WKO).In het kader van deze verwachte toename en het streven naar optimaal functionerende en te onderhouden WKOinstallaties heeft de Rijksgebouwendienst (Rgd) besloten om een standaardisatie van deze WKOinstallaties op te zetten. Dit heeft geleid tot het idee van een Model en Systematiek Warmte/KoudeOpwekking (MSWKO), dat door Techniplan Adviseurs (voor het bovengrondse gedeelte) en Tauw (voor het ondergrondse gedeelte) is uitgewerkt.Bij de ontwikkeling van deze rekentool is door . Techniplan Adviseurs nadrukkelijk gekeken naar het hydraulisch ontwerp, met name de inpassing van de opwekkers en de buffervaten.

Auteur(s): Ing. M.A. (Marcel) van Ingen, senior adviseur Techniplan Adviseurs bv

Lees meer in de PDF