Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Een integrale risicobeschouwing voor hoogbouw.

Hoogbouw kan net zo brandveilig gemaakt worden als laagbouw, maar er moet een andere set voorschriften gehanteerd worden. Op basis van de set brandveiligheidsvoorschriften die voor laagbouw in Bouwbesluit 2012 zijn vastgelegd, is een nieuwe set voorschriften voor hoogbouw afgeleid. Daartoe zijn de bovenliggende doelen beschouwd. In de hoogbouwsituatie zijn de acceptabele faalrisico’s overeenkomstig de laagbouwsitatie aangenomen op basis van een kwalitatieve risicoanalyse. Voor hoogbouw wordt in de handreiking een bovengrenswaarde voor de hoogste verblijfsgebiedvloer van 200 meter boven meetniveau gehanteerd.

Het aantal hoge gebouwen in Nederland groeit. Met een hoog gebouw wordt bedoeld dat er in het gebouw een verblijfsgebiedvloer hoger dan 70 meter boven meetniveau aanwezig is (definitie: Bouwbesluit afdeling 2.23). Concrete brandveiligheidseisen ontbreken in het Bouwbesluit hiervoor. De Handreiking brandveiligheid in hoge gebouwen (SBRCURnet, 2014) geeft hieraan invulling voor verschillende ontruimingsconcepten. Het benodigde generieke voorzieningenniveau ten aanzien van brandveiligheid wordt voor drie veel voorkomende gebruiksfuncties voorgeschreven: woonfunctie, kantoorfunctie en logiesfunctie. De handreiking is toepasbaar voor gebouwen met een hoogte tussen 70 en 200 meter. De voorzieningen in de handreiking zijn generiek toepasbaar, project specifieke kenmerken zijn dus buiten beschouwing gebleven. Daardoor zijn met het Bouwbesluit vergelijkbare prescriptieve voorschriften mogelijk, natuurlijk wel op een ander niveau. Om die voorzieningen in onderlinge samenhang te kunnen beschouwen zijn doelen geformuleerd die aansluiten op de voorschriften van het Bouwbesluit. Het formuleren van die doelen met de bijbehorende acceptabele faalrisico’s of faalkansen leidt tot een integrale aanpak, waarmee het mogelijk is om het veiligheidsniveau in een hoogbouwsituatie overeen te laten komen met het publiekrechtelijke veiligheidsniveau in een referentiesituatie (laagbouw) zoals dat in het Bouwbesluit vastligt.

Auteur: Ir. R.A.P. van Herpen, FIFireE, Technische Universiteit Eindhoven, Nieman Raadgevende Ingenieurs BV

Lees meer in de PDF