Terug naar de kennisbank

Hoe staat het met het kennis-niveau in installatieland?

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand 

Het blijkt in de praktijk moeilijk om overeengekomen prestaties van klimaatinstallaties (verwarming, koeling, ventilatie) in de gebouwde omgeving te realiseren. Het energiegebruik is vaak veel hoger dan van tevoren is voorspeld en de kwaliteit van het binnenklimaat laat regelmatig te wensen over. Goed werkende installaties zijn echter een vereiste om de overheidsdoelstellingen op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie te bereiken. In het project Installaties 2020 verrichten meerdere partijen1 samen onderzoek naar de manier waarop de prestaties van bestaande klimaatinstallaties blijvend kunnen worden verbeterd. De gedeelde ambitie is om de standaard te zetten wat betreft de diagnose van installaties gericht op een goede werking. Ook is het de bedoeling om de standaarden breed uit te dragen naar de gehele installatiesector. Dit artikel heeft betrekking op dit laatstgenoemde deel van het project, het werkpakket kennisoverdracht in een gefragmenteerde branche.

De fragmentatie in de installatiebranche maakt kennisoverdracht tot een speciale uitdaging, zoals al eerder aangetoond in [1] en [2]. Blijkbaar werken gangbare vormen van kennisoverdracht niet goed in de installatiesector, althans zoals die nu georganiseerd is. Ook als in de toekomst een deel van de prestatieproblemen van klimaatinstallaties door automatisering opgelost kan worden, zal het noodzakelijk zijn om kennis hierover te verspreiden en te delen. Het deelonderzoek waarvan de resultaten in dit artikel worden besproken, heeft als doel om tot een dieper inzicht te komen in het kennisniveau van de installatiebranche door spelers als adviseurs, installateurs, beheerders en facility managers zich daarover zelf te laten uitspreken. Daarnaast bestaat de wens om te achterhalen op welke aspecten het kennisniveau te kort schiet als het gaat om het verbeteren van energieprestaties. Op basis van de uitkomsten kan in het vervolg van het project de rol van het deel van het onderwijs dat zich richt op installatietechniek (MBO, HBO en WO) kritisch worden beschouwd.

Auteur(s): Dr.ir. J.P. (Jan-Peter) Vos, hoofddocent opleiding TBK De Haagse Hogeschool en onderzoeker bij. Lectoraat Energie en de Gebouwde Omgeving

Lees meer in de PDF