Terug naar de kennisbank

Hoe kijkt de branche aan tegen nieuwe contractvormen?

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Wat is eigenlijk de visie van de verschillende brancheorganisaties op nieuwe contractvormen? Is de achterban hiermee al bezig en wordt deze rol opgepakt? TVVL Magazine legde dit voor aan Bouwend Nederland, NLingenieurs, BNA en Uneto-VNI, waarvan hun reactie in dit artikel integraal wordt weergegeven.

In de wereld van Bouwend Nederland, dus in de wereld van bouwondernemers in de B&U en de GWW, staan nieuwe contractvormen al jaren op de agenda. Maar ze zijn nog allerminst gemeengoed. De traditionele driehoek van adviseur/architect, opdrachtgever en aannemer is nog verreweg de meest voorkomende contractvorm. Om een beeld te geven: tot en met 2012 noteerden we dat bij openbaar 

Auteur(s): Mr.drs. J. (Joost) Fijneman, Hoofd Bouwend Nederland Advies en Hoofd Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra; ir. T.V.J. (Victor) Pastoor, NLingenieurs, vice-voorzitter commissie bouw en Commercial Director Sustainable Buildings, Grontmij; N. (Nelleke) van Thiel-Wortmann, beleidsmedewerker juridische zaken BNA; mr. M. (Margreet) van Deurzen, adviseur Aanbesteden en Bouwcontractzaken Uneto-VNI

Lees meer in de PDF