Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Om op die vraag antwoord te krijgen, heeft TVVL community Gezonde Gebouwen een webtool gelanceerd. 
De gebruiker kan met deze webtool inzicht krijgen in de mogelijkheden om een woning energiezuiniger én gezonder te maken. Daarbij hangt de gezondheid ook nauw samen met het comfort dat wordt ervaren. Binnen de tool wordt ook de relatie getoond tussen deze aspecten, dus hoe beïnvloeden maatregelen voor een energiezuiniger woning de gezondheid en vice versa. Nog belangrijker; er wordt ook getracht gebruikers van de tool te behoeden voor het maken van de verkeerde keuzes op basis van één criterium. In dit artikel leest u meer over de achtergrond, het ontstaan en de mogelijkheden van de tool. Ben u benieuwd naar de webtool: www.gezondENenergiezuinig.nl. 

In 2018 was er een NVBV- en TVVL-bijeenkomst over de Well Building Standard. Bij die bijeenkomst stond de relatie tussen energiezuinigheid en gezondheid bij gebouwen centraal. Er werden voorbeelden aangehaald van situaties waar vanuit energiezuinigheid keuzes worden gemaakt die nadelig zijn voor de gezondheid van gebruikers en vice versa. In de Corona pandemie zien we hier weer een duide­lijk voorbeeld van. Ten behoeve van de energiezuinigheid willen we ventilatie (en infiltratie) en het daarmee gepaarde energieverbruik beperken. Dit kan echter consequenties hebben voor de gezondheid omdat virusdeeltjes minder effectief worden afgevoerd. 

Onder professionals is er ondertussen veel kennis op gebied van gezondheid en energiezuinigheid. Sommige professionals hebben zich hierbij zelfs gespecialiseerd in een of meer deelaspecten. Bij leken, wat de meeste bewoners van huizen zijn, is gemiddeld veel minder kennis op deze gebieden aanwezig. 

 

Lees meer in de PDF of kijk voor meer informatie op www.gezondenenergiezuinig.nl