Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Een schoolgebouw moet goed aansluiten op de behoeften van de gebruiker, nu en in de toekomst. Hoe functioneren recent opgeleverde voorzieningen eigenlijk in de praktijk? Voldoet het gebouw aan de eisen die de gebruiker eraan stelt? In opdracht van de Bond van Nederlandse Architecten, BNA, heeft een multidisciplinair onderzoeksteam hiernaar onderzoek verricht.

BNA Onderzoek is in 2010 een onderzoek gestart naar het functioneren van enkele recent opgeleverde schoolgebouwen. Achterliggend doel is na te gaan of gebruikerservaringen beter in het ontwerp van onderwijsvoorzieningen kunnen worden betrokken. Een multidisciplinair team van deskundigen analyseerde tien gebouwen die gemiddeld drie tot vijf jaar in gebruik waren: vijf gebouwen in het basisonderwijs en vijf gebouwen in het voortgezet onderwijs, verspreid over heel Nederland. Deze gebouwen werden voorgedragen door de architecten, die zelf graag eens wilden weten hoe hun gebouwen 3 tot 5 jaar na de oplevering presteren. bba binnenmilieu, raadgevend ingenieursbureau op het gebied van binnenmilieu in gebouwen, analyseerde de kwaliteit van het binnenmilieu op onder andere temperatuur, binnenlucht, akoestiek en visueel comfort.Twee in scholenbouw gespecialiseerde auteurs interviewden gebruikers van de onderzochte scholen en analyseerden naar het daadwerkelijk gebruik. Vooraf was afgesproken dat de scholen en architectenbureaus die medewerking aan het onderzoek verlenen, anoniem konden blijven. In de presentatie van de resultaten zijn de gegevens daarom veralgemeniseerd.Het onderzoek richt zich op het achterhalen van zowel meetbare criteria als ervaringsgegevens. Dit artikel gaat specifiek in op het gedeelte van het onderzoek dat is uitgevoerd naar het comfort en de energieaspecten in schoolgebouwen.

Auteur(s): Verkorte weergave van het BNA-artikel Luisteren naar schoolgebouwen van Dolf Broekhuizen en Ton Verstegen

Lees meer in de PDF