Terug naar de kennisbank

Hoe ervaren kinderen oververhitting in scholen?

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Literatuuronderzoek wijst uit dat de thermische sensatie van kinderen niet altijd overeenkomt met de voorspellingen van thermisch comfort-modellen: in het algemeen lijken kinderen de temperatuur warmer te ervaren dan verwacht. In dit artikel hebben we mogelijke oorzaken voor dit verschil in temperatuurbeleving onderzocht. Allereerst speelt het activiteitsniveau en het beperkte vermogen tot adaptief gedrag van kinderen mogelijk een rol. Daarnaast kunnen verschillen in thermische sensatie voortkomen uit een systematische fout bij het meten van de operatieve temperatuur op scholen én uit de interpretatie van subjectieve evaluatiemethoden.

Thermisch comfortstudies richten zich steeds meer op verschillen in thermische perceptie, zowel tussen individuen als binnen een individu.[1, 2] Fysiologische, psychologische en gedragsfactoren beïnvloeden de thermische beleving en dragen bij aan deze inter- en intra-individuele variatie. Fysiologische factoren zoals lichaamssamenstelling, stofwisseling en acclimatisatie, en psychologische aspecten zoals waargenomen controle beïnvloeden de thermische perceptie.[1, 3-7] In de weinige studies die het verschil in waarneming van de temperatuur bij kinderen onderzocht hebben (<18 jaar oud), komt naar voren dat ze de voorkeur
geven aan lagere temperaturen in vergelijking met volwassenen, zoals in de studie van Rupp et al. (2015).[8] Deze bevinding is in lijn met onze observaties in de
praktijk bij onderzoek op scholen: tijdens veldstudies op basisscholen valt het op dat de thermische sensaties van kinderen vaak hoger ("warmer") is dan verwacht op basis van de gemeten temperatuur.

 

Lees meer in de PDF

 

Auteurs: Dr. ir. M (Marije) te Kulve [1], prof. dr. ing. R.T. (Runa) Hellwig [2 , ir. F (Froukje) van Dijken [1], dr. ir. A.C. (Atze) Boerstra[1] 1. bba binnenmilieu, Den Haag, Nederland
2. Faculteit Architecture, Design & Media Technology, Universiteit van Aalborg, Denemarken