Terug naar de kennisbank

Hoe betaalbaar is comfort in schoolgebouwen?

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

In het ontwerpproces van schoolgebouwen is er een gescheiden focus op investeringskosten, comfort en duurzaamheid. Dit resulteert vaak niet in het gewenste resultaat: een duurzaam en comfortabel binnenklimaat. Integraal ontwerpen op basis van levensduurkosten brengt al deze ambities samen en leidt tot nieuwe inzichten en een nieuw installatieconcept: Gangwand-verdringing. Door een aantal gangbare klimaatconcepten naast elkaar te zetten kan worden geconcludeerd dat Gangwand-verdringing op levensduurkosten de beste prestatie neerzet met een verhoging van het comfort.

Uit onderzoek van het Centrum voor Gezonde Scholen komt naar voren dat schoolgebouwen in Belgi, Nederland en Luxemburg een ruime onvoldoende scoren op het binnenklimaat. In 70% van de scholen is het zomers te warm en in 40% s winters te koud. Ook de ventilatie geeft veel klachten: een muffe en onaangename geur in de lokalen en n op de drie scholen klaagt over tocht en vochtplekken. Een scala aan gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid en extra astmaaanvallen kunnen in verband worden gebracht met een slecht presterende klimaatinstallatie. Een goed installatieconcept kan het ziekteverzuim reduceren en zelfs de leerprestaties verhogen [1]. Hiervan zijn we ons steeds meer bewust. Dit blijkt wel uit de aangescherpte comforteisen voor schoolgebouwen in het Bouwbesluit en het standaard programma van eisen frisse scholen van Agentschap NL dat opdrachtgevers steeds vaker als leidraad hanteren voor nieuw en verbouw van scholen.

Auteur(s): Ing. R. (Roland) Halle, Levensduurkosten adviseur bbn adviseurs endocent Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Lees meer in de PDF