Terug naar de kennisbank

Het optimaliseren van de energiebalans bij aquifersystemen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

In de gebouwde omgeving vormt de benodigde hoeveelheid verwarmings-en koelenergie het grootste deel van de totale energievraag [RVO 2019]. Het is belangrijk om de nog steeds groeiende energievraag in de gebouwde omgeving duurzaam en kosteneffectief te verminderen. Dit is nodig om de doelstellingen van het Parijs-akkoord te halen en de opwarming van de aarde te beperken. Thermische energieopslag in aquifersystemen zijn potentiële oplossingen vanwege de energiezuinige opslag van natuurlijk geleverde koude en warmte-energie. Dit in het bijzonder in Nederland waar de ondergrondse omstandigheden meestal geschikt zijn voor energiezuinige opslag in watervoerende bodemlagen. Maar helaas werken de meeste aquifersystemen in de praktijk echter niet in overeenstemming met de prestatieverwachtingen.

 

In 2014 heeft de Technische Universiteit Eindhoven het initiatief genomen tot het Impuls project ‘Smart Energy Systems’ [TU/e 2014]. Impuls was een innovatieve methode om meer onderzoek mogelijk te maken op de overkoepelende onderzoeksthema’s Health, Smart Mobility en Energy. Dit heeft geresulteerd in de samenwerking tussen de TU/e, BAM techniek, Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatie Bedrijf (‘OTIB’) en Stichting Promotie Installatietechniek (‘PIT’). Zo was het mogelijk om de problematiek van het niet optimaal functioneren van aquifersystemen te onderzoeken en te kijken naar optimalere regelstrategieën.