Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

In interactiekaders en objectbibliotheken

Een bouwwerkinformatiemodel (BIM) zelf lost de tekortkomingen van ICT-ondersteuning in de bouwproductieketen niet adequaat op. Een BIM zou moeten worden ingebed in een formele beschrijving van alle benodigde uitwisselingsvereisten. De ISO/buildingSMART standaard Information Delivery Manual (IDM) is een perfect uitgangspunt voor een dergelijk formeel interactiekader. Ook het belang van (standaard) objectbibliotheken wordt nog steeds ernstig onderschat. Een daadwerkelijke onderlinge uitwisselbaarheid kan alleen gerealiseerd worden met een BIM dat sterke koppelingen heeft met n of meerdere objectbibliotheken. Dit artikel beschrijft de samenhang tussen interactiekaders, objectbibliotheken en BIM. Verder komt de introductie van BIM in een ontwerp-/bouw-/onderhoudsproject van een snelweg in Nederland aan bod.

In de jaren 70 en 80 ontstond het idee om een applicatieneutraal datamodel te ontwikkelen voor het faciliteren van informatieuitwisseling tussen verschillende partijen in een productieketen. Gedurende deze periode, net voor de internetrevolutie, werd het idee vaak gevisualiseerd door het centrum van een wiel met spaken model waarbij vele applicaties op de perimeter met elkaar verbonden worden. Een floppyicoon symboliseerde de fysieke uitwisseling. Het was ook de tijd van standaardiseren, met als voorbeelden IGES [1] in de VS en, later, ISO STEP (ISO10303) [2] op wereldniveau. De STEPinspanningen werden gedomineerd door de vliegtuigbouw en autoindustrien. De AECindustriebranche speelde slechts een relatief gemiddelde rol. In de jaren 90 gaf deze situatie een impuls aan de ontwikkeling van standaarden voor de bouwindustrie. Een groep CADverkopers gebruikte de onderliggende technologie van de STEPstandaard als het fundament van IFC [3]. Dit consortium werd later getransformeerd tot een onafhankelijke alliantie, die nu bekend is onder de naam buildingSmart.Parallel aan de IFContwikkeling werden gerelateerde interessegebieden opgenomen in de reeks van buildingSmartbouwinformatiestandaarden:   een methodologie voor het ontdekken van specifieke informatieuitwisselingsvereisten in een concrete situatie. En een methodologie hoe deze uitwisselingsvereisten uitgezet kunnen worden in een gegeven uitwisselingsstandaard (IDM deel 1 [4]);   het modelleren van interacties tussen de actoren (rollen) in een bouwproject (IDM deel 2 [5]);   het structureren van standaard objectbibliotheken (IFD [6]).

Auteur(s): -Dr.ir. P.H. (Peter) Willems en dr.ir. M. (Michel) Bhms, TNO, Delft

Lees meer in de PDF