Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Vergelijken van het volledige spectrum van opslagsystemen

De Hanzehogeschool Groningen heeft in het kader van het Actieplan Duurzame Energievoorziening de belangrijkste eigenschappen van een select aantal opslagtechnologien onderzocht. Door deze met elkaar te vergelijken kwam een classificatie tot stand, zodat de technische aspecten van opslagtechnologien met elkaar vergeleken kunnen worden. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een labelprincipe. Het opslaglabelsysteem maakt het mogelijk de voor- en nadelen van verscheidene opslagtechnologien (in de elektriciteit-, gas- en warmtesector) te interpreteren, gebaseerd op de gewenste toepassing.

De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld om de uitstoot van broeikasgassen in te perken. Dit heeft tot gevolg dat de duurzame energieproductie in de komende jaren zal toenemen en de productie van energie uit fossiele brandstoffen zal afnemen. Een groot gedeelte van deze duurzame energieproductie zal waarschijnlijk bestaan uit intermitterende energiebronnen als wind en zonneenergie. Echter, binnen dit scenario bestaat een punt van zorg: de energie zal niet altijd geleverd kunnen worden wanneer daar vraag naar is. Dankzij opslagtechnologien is het mogelijk om de overproductie van intermitterende bronnen op te slaan en ten tijde van geringe productie toch te voldoen aan de vraag naar energie. Om deze reden zou energieopslag dus een belangrijke rol kunnen spelen in het gedifferentieerde energieaanbod van de toekomst. Hiermee kunnen energieflexibiliteit en leveringszekerheid worden geboden. Maar welke opslagtechnologie is nu geschikt voor welke toepassing? 

Auteur(s): F. Pierie, C.E.J. van Somerena, M. van Noppenaa. Hanze University of Applied Sciences. HanzeResearch. Energy; b. University of Groningen – Centre for Energy and Environmental SciencesIn opdracht van Netbeheer Nederland, Den Haag

Lees meer in de PDF